top of page

Praktisch

Aanmelden
pexels-mentatdgt-1250722.jpg

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch, via mail of via het contactformulier.

Dit kan op eigen initiatief of na doorverwijzing door een arts, de school of het CLB.

Tijdens dit eerste contact wordt een afspraak voor een intakegesprek gemaakt.

U kan onze contactgegevens hier terugvinden.

Onderzoek

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we de hulpvraag. Er wordt bekeken of verder onderzoek nodig is of dat er eventueel doorverwijzing naar andere hulpverlening nodig is.

Alle info en documentatie voor eventuele terugbetaling bij het ziekenfonds wordt meegegeven.

 

Onderzoek

Op basis van de info uit het intakegesprek worden een aantal logopedische tests afgenomen. De logopedist maakt een verslag van de onderzoeksresultaten met behandelplan.

 

Adviesgesprek

De onderzoeksresultaten en het behandelplan worden besproken.

Indien therapie aangewezen is, worden er afspraken gemaakt voor de opstart van therapie.

De logopedist brengt het dossier voor de aanvraag tot terugbetaling in orde met de mutualiteit.

Onderzoek

Behandeling

De therapiesessies gaan steeds door in de praktijk.

De sessies zijn individueel en duren 30 min of 60 min.

De frequentie en duur van therapie hangen af van de problematiek en de leeftijd van de cliënt.

Tijdens de behandelperiode vinden wij het belangrijk om te overleggen met de verschillende betrokken partijen (school, CLB, arts, psycholoog, kinesitherapeut,….). Zo kunnen we de inhoud van de therapie goed afstemmen op de doelen die vooropgesteld worden. We voorzien verslaggeving naar deze partijen en proberen aanwezig te zijn bij eventuele overlegmomenten. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd.

Bij therapie aan kinderen zijn ouders een belangrijke partner in het slagen van de therapie. De aanwezigheid van een ouder bij therapie kan soms wenselijk zijn.

pexels-julia-m-cameron-4143791.jpg
Behandeling

Tarieven

(*) Met verhoogde tegemoetkoming.

Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2023.
Terugbetaling is enkel mogelijk wanneer een aanvraag werd ingediend bij de mutualiteit en werd goedgekeurd.

Het betreft hier terugbetaling onder de verplichte verzekering (RIZIV).

Tarieven voor terugbetaling via aanvullende verzekering variëren per mutualiteit.

 

Indien u niet aanwezig kan zijn, gelieve dan tijdig te verwittigen via telefoon. U kan steeds een bericht achterlaten op de voicemail. Indien dit niet het geval is, kan de sessie aangerekend worden.

Tarieven
bottom of page