top of page
pexels-cottonbro-3662803.jpg

Wat

Bij Vintro Logopedie kan u terecht voor onderzoek, advies en behandeling van diverse logopedische stoornissen.

Taalontwikkeling

Praat je kleuter nauwelijks of niet? Kent je kind nog niet zoveel woordjes als leeftijdgenootjes? Praat je kind in korte zinnen of klopt de woordvolgorde niet altijd? Begrijpt je kind niet altijd wat er gezegd wordt?

Dan kan er sprake zijn van een vertraagde of gestoorde taalontwikkeling.

Als logopedist bieden wij hulp om de taalontwikkeling te stimuleren. Dat doen we direct via individuele therapie, maar ook indirect door het geven van adviezen hoe jullie thuis taal en communicatie kunnen uitlokken en ondersteunen in dagelijkse situaties.

Articulatiestoornissen

Spreekt je kind sommige klanken nog niet goed uit? Worden bepaalde spraakklanken weggelaten, vervangen of vervormd? Is je kind moeilijk verstaanbaar?

 

Dan kan er sprake zijn van een fonetische of fonologische articulatiestoornis.

Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of de uitspraakfouten passen binnen de ontwikkeling van het spreken en of er verdere behandeling nodig is.

Oro-myofunctionele stoornissen

Zit je kind vaak met open mond? Kauwt je kind met open mond? Komt de tong naar buiten bij het slikken? Zuigt je kind op zijn duim?

 

Dan kan er sprake zijn van afwijkende mondgewoonten (oromyofunctionele stoornis).

Oromyofunctionele therapie, vaak afgekort als OMFT, richt zich op openmondgedrag, mondademen, langdurig duimzuigen, infantiel slikken of lispelen. Dat zijn allemaal gewoontes die het evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond verstoren. Deze gedragsmatige therapie richt zich op het herstellen van het evenwicht tussen de spieren in en om de mond. Dit evenwicht is van belang voor een goede ontwikkeling van de tanden, de kaken en het verhemelte.

My Approach

Stemstoornissen

Ben je vaak hees? Is je stem vermoeid aan het einde van de dag? Heb je een pijnlijk gevoel na lang praten? Is je stem instabiel?

 

Dan kan er sprake zijn van een stemstoornis. Een stemstoornis kan organisch of functioneel van aard zijn. Tot de organische oorzaken rekenen we bijvoorbeeld stemplooiverlamming of strottenhoofdkanker. De functionele oorzaken zijn verkeerd stemgebruik (foutieve stemtechniek) of stemmisbruik (bijvoorbeeld veelvuldig roepen). Deze functionele stoornissen kunnen ook aanleiding geven tot een organische afwijking, zoals bijvoorbeeld stemplooiknobbels.

Tijdens het logopedisch onderzoek worden de mogelijkheden van de stem in kaart gebracht, alsook de socio-emotionele impact van het stemprobleem op het dagelijks functioneren. Daarnaast is een laryngostroboscopisch onderzoek bij een NKO-arts nodig om de oorzaak van het stemprobleem te achterhalen.

Tijdens de therapie wordt er een balans gezocht tussen de mogelijkheden van de stem en de vereisten die gesteld worden aan de stem.

Leerstoornissen

Lezen

Kan je kind de letters moeilijk onthouden? Wisselt je kind vaak letters? Gaat het lezen traag?

Dan kan er sprake zijn van een leesprobleem of leesstoornis (dyslexie).

Tijdens het logopedisch onderzoek worden de moeilijkheden in kaart gebracht. Er wordt een analyse gemaakt van de verschillende deelvaardigheden.

In therapie gaan we uit van de sterktes van je kind om deze vaardigheden te stimuleren, te verbeteren en indien nodig te compenseren.

Schrijven

 

Schrijft je kind traag? Maakt je kind veel spellingfouten? Heeft je kind moeite met het oproepen van de letters?

Dan kan er sprake zijn van een schrijfprobleem of schrijfstoornis (dysorthografie)

Tijdens het logopedisch onderzoek worden de moeilijkheden in kaart gebracht. Er wordt een analyse gemaakt van de verschillende deelvaardigheden.

In therapie gaan we uit van de sterktes van je kind om deze vaardigheden te stimuleren, te verbeteren en indien nodig te compenseren.

Rekenen

Heeft je kind moeite met rekenprocedures? Wisselt je kind getallen om? Kan je kind de maaltafels niet onthouden?

Dan kan er sprake zijn van een rekenprobleem of een rekenstoornis (dyscalculie).

Tijdens het logopedisch onderzoek worden de moeilijkheden in kaart gebracht. Er wordt een analyse gemaakt van de verschillende deelvaardigheden.

In therapie gaan we uit van de sterktes van je kind om deze vaardigheden te stimuleren, te verbeteren en indien nodig te compenseren.

pexels-markus-spiske-298825.jpg
bottom of page